Peter Terscinar:

2015: 5. ÖSTM HD Mannschaft, 5. Int. Montfortturnier Feldkirch.

2014: 5. ÖSTM HD Mannschaft, 2. KäMeist. HD, 1. Kä Meist. HD Mannschaft.

2013: 6. ÖSTM HD Mannschaft, 9. ÖSTM HD,

2011: 1. WrAKM Kombi, 4. WrAKM HD und 5. WrAKM HF, 5. Int. Montfortturnier Feldkirch HD, 1. WrMeist. HD/Ma und HF/Ma, 3. WrMeist HD, 2. Wr. Frühlingspokal HD, 7. ÖAKM HD,

2010: 1. WrAKM Kombi, 3. WrAKM HF, 2. WrMeist HD/Ma, 6. Europaturnier HD.

2009:1. WrAKM Kombi, 2. WrAKM HD, 3. WrAKM HS, 4. WrAKM HF

2008: 1- WrAKM Kombi, 1. WrMeist HF/Ma, 3. Int. Meist. v. NÖ HD

2007: 4. WrPokal HF, 5. Meidert. Ingolstadt HD, 1. WrAKM Kombi

2006: 2. Int. Montfortturnier Feldkirch